Класиране на 13.06.2017 г.


Брой деца участвали в класирането - 2

(брои се броя на регистрираните заявления, т.е. близнаци участващи с едно заявление се броят като 1 дете)
I ОУ „Христо Смирненски"
Вх.№
Възрастова група
Точки
ИМЕ
Желание
Желания [точки]
1 121 първи клас 3 ОРЕСТИС ОГНЯНОВ ЮЛИЯНОВ 1 I ОУ „Христо Смирненски"[3,0]

II ОУ „Иван Вазов“
Вх.№
Възрастова група
Точки
ИМЕ
Желание
Желания [точки]
1 122 първи клас 33 МИХАИЛ МИХАИЛОВ ТОДОРОВ 1 II ОУ „Иван Вазов“[33,0]

Деца, участвали в класирането на 13.06.2017 г.


Брой деца участвали в класирането - 2

(брои се броя на регистрираните заявления, т.е. близнаци участващи с едно заявление се броят като 1 дете)
Вх.№
ЕГН
ИМЕ
Желания [точки]
Резултат
1 121 105124**** ОРЕСТИС ОГНЯНОВ ЮЛИЯНОВ I ОУ „Христо Смирненски"[3,0] Приет в I ОУ „Христо Смирненски" по 1 желание (първи клас)
2 122 104721**** МИХАИЛ МИХАИЛОВ ТОДОРОВ II ОУ „Иван Вазов“[33,0] Приет в II ОУ „Иван Вазов“ по 1 желание (първи клас)
Детско заведение
първи клас
I ОУ „Христо Смирненски" 7
II ОУ „Иван Вазов“ 5
СУ „Димитър Благоев“ 12